Proje hakkında

Bu proje ile 21.Yüzyıl yetkinliklerini desteklemek, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerisini geliştirmek, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak STEM disiplinlerini benimsemeleri amaçlanmıştır.

With this project, it is aimed to support 21st century competencies, to improve students' scientific thinking and problem solving skills and to adopt STEM disciplines as innovative and entrepreneurial individuals.
 

HEDEFLER

Öğrencilerin ulaşılması hedeflenen kazanımlar şunlardır.
-araştırmacı ve yenilikçi olmak
-problem çözme becerisi kazanmak
-eleştirel düşünme yetkinliği edinmek.
-bağımsız araştırmalar yapmak
-sorgulayıcı,meraklı ve yaratıcı düşünme becerisi kazanmak
-işbirliği, bilgi paylaşımı, güvenli iletişim kurabilme becerisi kazanmak
The achievements aimed at achieving the students are as follows.
-to be researcher and innovative
-to gain problem solving skills
- acquire critical thinking skills.
- conduct independent research
-inquisitive, curious and creative thinking skills
-to gain cooperation, knowledge sharing, secure communication skills.
 

ÇALIŞMA SÜRECI

Proje çalışması 2019 Eylül ayında başlayacak olup, 2020 mayıs ayında sona erecektir.Aylık çalışmalar proje ortağı okulların önerileri de dikkate alınarak hazırlanacaktır.Proje boyunca bireysel ve okul ortak takım çalışmaları şeklinde yürütülecektir.Ortaklar arası görev dağılımı yapılacaktır.çalışmalar Twinspace ve proje blog sayfasında düzenli olarak paylaşılacaktır.Fikir paylaşımı,işbirliği ve değerlendirmeler için webinarlar düzenlenecektir.
Project work will start in September 2019 and will end in May 2020. Monthly studies will be prepared taking into consideration the suggestions of partner schools. The project will be carried out in the form of individual and joint school team work. Webinars will be organized for sharing ideas, cooperation and evaluations.

 

BEKLENEN SONUÇLAR

öğrencilerin bilim,teknoloji,mühendislik,ve matematik disiplinler arası geçişi öğrenmeleri,STEM etmeleri,yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisi kazanmaları,yardımlaşma,paylaşma,işbirlikçi olabilmeleri,bilgilerin özgün ürün ve buluşlara dönüştürebilmeleri,endüstri 4.0 çalışmalara yönelmeleri beklenen proje sonuçlarıdır.
The students are expected to learn the science, technology, engineering, and mathematical interdisciplinary transition, STEM, to gain creative thinking and problem solving skills, to be able to collaborate, to share, to be collaborative, to transform information into original products and inventions, and to turn to industry 4.0 studies.


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol